reth_limani.jpg
 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 25/5/2009
26/05/2009

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2009 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων:

1.- Ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Επιμελητηρίου της προηγούμενης χρήσης 2008.

2.- Ενέκρινε την υλοποίηση της πρότασης SMILIES στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED. Η πρόταση κατατέθηκε από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ως επικεφαλής εταίρος (Leader Partner) με την υποστήριξη άλλων δέκα (10) εταίρων από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.650.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν απευθείας από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ανέρχεται στο ποσό των 243.840 Ευρώ με την επιδότηση σε ποσοστό 100%. Σκοπός της πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας διακρατικής προσέγγισης μεταξύ των επιχειρήσεων, των φορέων οικονομικής ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών της Μεσογείου για την υποστήριξη, ανάπτυξη των Μικρών Νησιώτικων μεταποιητικών επιχειρήσεων και την επέκτασή τους σε άλλα Μεσογειακά κράτη - μέλη. Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, εκτός της υλοποίησης μέρους του προγράμματος, θα έχει ένα επιπλέον δύσκολο έργο να επιτελέσει, καθώς έχει ανατεθεί σε αυτό ο ρόλος του συντονιστή, δηλαδή η Τεχνική και Οικονομική διαχείριση του έργου.

3.- Όσον αφορά στην αξιοποίηση από το Δήμο Ρεθύμνης του οικοπέδου της Πλατείας 4ων Μαρτύρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κατά πλειοψηφία, θεωρεί επιβεβλημένη την τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να συμπεριλαμβάνεται μεν η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, όμως η υπέργεια ανοδομή που θα κατασκευαστεί να μην υπερβαίνει το συνολικό εμβαδόν των 1.500 τ.μ. και να προβλέπεται η ισομερής διάθεση των χώρων αυτών για στέγαση α)εμπορικών δραστηριοτήτων σε καταστήματα που το καθένα δεν θα υπερβαίνει το μέσο όρο του εμβαδού των καταστημάτων της παλιάς πόλης, β) επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εστίασης - αναψυχής και γ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Η άποψη της μειοψηφίας ήταν υπέρ της μη οικοδόμησης κτισμάτων στην επιφάνεια του οικοπέδου.

Οι λόγοι που επιβάλουν την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης είναι: α) η δυσκολία ανταπόκρισης των υπαρχουσών επιχειρήσεων της πόλης μας στα έξοδα λειτουργίας τους λόγω του υπερεπαγγελματισμού, της οικονομικής κρίσης και του ανελέητου ανταγωνισμού των κάθε μορφής πολυκαταστημάτων. β) η ύπαρξη για εκμίσθωση πληθώρας ακινήτων, κατάλληλων για επαγγελματική στέγη, τα οποία, όμως, παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. γ) η «ηθική» υποχρέωση του Δήμου, λόγω των υπαρχουσών δυσμενών συγκυριών, να ενισχύει κι όχι να αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των δημοτών του, ιδιοκτητών ακινήτων και καταστημάτων.

4.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες) στα έξοδα της φετινής διοργάνωσης Γιορτής Κρητικού Κρασιού και Παραδοσιακών Προϊόντων που πραγματοποιείται από 23 μέχρι 30 Μαΐου 2009 στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης, γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για σειρά εκδηλώσεων που προβάλουν και αναδεικνύουν την πλούσια τοπική μας παραγωγή και την συνδέουν με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό.

5.- Όσον αφορά στη σημερινή λειτουργία και εμφάνιση των λαϊκών αγορών της πόλης μας και επειδή ο τρόπος λειτουργίας των αγορών αυτών αποτελεί καίριο θέμα της τοπικής οικονομίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα στην εφαρμογή των Νόμων που διέπουν τη λειτουργία τους και, για το λόγο αυτό, καλεί τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν τους Νόμους με την ίδια αυστηρότητα που τους εφαρμόζουν στα καταστήματα του στεγασμένου εμπορίου.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες